Ruby Black | Skeleton Key

Produced by Flowdan, Skeleton Key is Ruby’s fourth release on Spentshell.

Buy and Stream here: https://ffm.to/rubyblackskeletonkey